Shodai Nekketsu Kōha Kunio-kun

Shodai Nekketsu Kōha Kunio-kun

1992

System
Super Nintendo
Publisher
Technōs Japan
Developer
Technōs Japan

3.6

Game Rating

User Ratings: 9

Our Review: 7/10

Shodai Nekketsu Kōha Kunio-kun Screenshots (16)