Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force: The Sword of Hajya

1994

System
Game Gear
Publisher
SEGA
Developer
Sonic! Software Planning

6.8

Game Rating

User Ratings: 8

Our Review: 8/10

Shining Force: The Sword of Hajya Screenshots (5)